Back to the main page.

Bug 505 - p waarden > 1 met freqstatistics

Status CLOSED FIXED
Reported 2011-02-24 15:51:00 +0100
Modified 2011-07-13 14:46:59 +0200
Product: FieldTrip
Component: core
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P1 normal
Assigned to: Saskia Haegens
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Robert Oostenveld - 2011-02-24 15:51:23 +0100

On 23 Feb 2011, at 18:56, Esther Meeuwissen wrote: Hoi Robert, Vandaag ben ik om reviews te verwerken nieuwe statistiek aan het doen met dezelfde scripts op dezelfde data (ik denk dat ze goed zijn). Toen ik wat checks aan het doen was kreeg ik p-waarden groter dan 1. Omdat ft zou geen p-waarden groter dan 1 moeten geven denk ik dat er ergens een bugje zou kunnen zitten. Kunnen jullie er eens naar kijken? Ik heb deze code gebruikt: cfg=[]; cfg.method ='montecarlo'; cfg.statistic ='depsamplesT'; cfg.numrandomization = 500; cfg.alpha = 0.05; cfg.tail = 0; cfg.correcttail = 'prob'; cfg.correctm = 'cluster'; cfg.clusteraplha = 0.05; cfg.clusterstatistic = 'maxsum'; cfg.clustertail = 0; cfg.design(1,:) = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ]; cfg.design(2,:) = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ]; cfg.ivar = 2; cfg.uvar = 1; cfg.latency = [0.5 3.5]; cfg.frequency = [60 120]; cfg.avgoverchan = 'no'; cfg.avgovertime = 'yes'; cfg.avgoverfreq = 'yes'; cfg.parameter = 'powspctrm'; cfg.grad = grad; [stat]= ft_freqstatistics(cfg, ga_cond1, ga_cond2); Ik kan de inputfiles op common temp zetten als dat nodig is. Bedankt, Esther


Saskia Haegens - 2011-02-24 16:12:03 +0100

ja dat komt doordat je ze corrigeert: cfg.correcttail = 'prob' dus je p waarden zijn met 2 vermenigvuldigd omdat je 2-zijdig toetst alternatief is je alpha door 2 delen, qua resultaat komt het op hetzelfde neer


Saskia Haegens - 2011-02-24 16:13:08 +0100

voor de volledigheid, dit is dus geen bug maar een feature ;)


Jan-Mathijs Schoffelen - 2011-02-25 10:32:27 +0100

Toch zijn p waarden > 1 een beetje vreemd. Saskia, zou jij hiernaar kunnen kijken? Dank.


Saskia Haegens - 2011-06-23 17:28:22 +0200

p-values now clipped at p=1 will write some further documentation on wiki on this


Robert Oostenveld - 2011-07-13 14:46:59 +0200

changed the status for a whole bunch of resolved bugs to CLOSED