Back to the main page.

Bug 580 - ft_filetype.m contains references to the nonexistent and mysterious "F.C. Donders Centre"

Status CLOSED FIXED
Reported 2011-04-14 22:13:00 +0200
Modified 2011-05-05 21:24:25 +0200
Product: FieldTrip
Component: fileio
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: All
Importance: P1 enhancement
Assigned to: Robert Oostenveld
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Roemer van der Meij - 2011-04-14 22:13:25 +0200

What does this mean?!


Robert Oostenveld - 2011-04-15 09:22:28 +0200

fixed in revision 3345 ga maar niet zoeken op de wiki, want daar kom je het nog veel meer tegen! PS Omdat manufacturer en content helemaal niet gebruikt worden (was eerst wel het plan, maar is blijkbaar niet nodig), zit ik te denken die maar eens in comments te veranderen met een % in plaats van unused variables.


Robert Oostenveld - 2011-05-05 21:24:25 +0200

bulk action: closed all bugs with status "resolved/fixed"