Back to the main page.

Bug 697 - potential issue with ft_freqstatistics

Status CLOSED FIXED
Reported 2011-05-26 09:55:00 +0200
Modified 2011-06-01 13:41:50 +0200
Product: FieldTrip
Component: core
Version: unspecified
Hardware: PC
Operating System: Mac OS
Importance: P1 normal
Assigned to: Jan-Mathijs Schoffelen
URL:
Tags:
Depends on:
Blocks:
See also:

Jan-Mathijs Schoffelen - 2011-05-26 09:55:35 +0200

Hoi JM, freqstatistics lijkt cfg.channel te negeren. Dit lijkt te gebeuren op regel 188 in ft_freqstatistics.m waar chan ipv cfg.channel wordt gevoerd aan ft_selectdata. Ik wil graag clusteren in een TFR gemiddeld over een voorgedefinieerde groep sensoren. Ik hoop dat dit nog steeds ondersteund wordt door FT? Bedankt! Jurrian


Jan-Mathijs Schoffelen - 2011-05-26 20:11:08 +0200

geverifieerd en gefixed.